ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΠΕΞΑ

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΠΕΞΑ