ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 2/2018- Ανοικτός Δημόσιος Συνοπτικός Διαγωνισμός για την συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων-πυροπροστασίας του Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης-ΠΑΜ-Θ, συνολικού προϋπολογισμού 9.114,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 2/2018- Ανοικτός Δημόσιος Συνοπτικός Διαγωνισμός για την συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων-πυροπροστασίας του Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης-ΠΑΜ-Θ, συνολικού προϋπολογισμού 9.114,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.