Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως τουριστικού προορισμού σε εκδήλωση προώθησης στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες την 06/3/2019»

Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης, για την παροχή υπηρεσίας και προμήθειας υλικών με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως τουριστικού προορισμού σε εκδήλωση προώθησης στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες την 06/3/2019»