Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων 6η FOOD EXPO

Εκτύπωση

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων 6η FOOD EXPO