Προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τις ανάγκες των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2018-19, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.470,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εκτύπωση

Προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τις ανάγκες των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2018-19, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.470,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ