Δημοσιοποίηση πρόθεσης σύναψης σύμβασης του υποέργου "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΝΗΝΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ" του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ..

Εκτύπωση

Δημοσιοποίηση πρόθεσης σύναψης σύμβασης του υποέργου "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΝΗΝΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ" του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)", σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016