Ανακοίνωση διενέργειας νέας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» , λόγω παραίτησης για συνταξιοδότηση αναπλ. μέλους της προηγούμενης επιτροπής

Εκτύπωση

Ανακοίνωση διενέργειας νέας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» , λόγω παραίτησης για συνταξιοδότηση αναπλ. μέλους της προηγούμενης επιτροπής